Våra nyckelord

Genom kunnande, erfarenhet, flexibilitet och nyfikenhet har vi ett försprång i branschen då vi vågar vara duktiga över ett bredare spektrum av tjänster. Nyckelord som alla medarbetare lever med dagligen:

  • Vi är snabbt på plats
  • Vi erbjuder en bred tjänsteportfölj
  • Du får pris direkt
  • Du kan alltid kontakta din projektledare (även 03.00 om det skulle behövas)
  • Du erbjuds bästa möjliga service
  • Vi är alltid rena, fräscha och trevliga i våra kontakter

På våra byggen ser vi till att ha självgående medarbetare som vet vad de gör. I vissa fall behövs ren arbetskraft, i andra specialistkunskaper. Genom att placera rätt man på rätt plats säkerställer vi lyckade projekt in i minsta detalj. Det har gett oss nöjda kunder i allt från personliga hem till kommunala verksamheter och multinationella företag.

Läs mer om våra kunder

Vad vi gör

Vi åtar oss rutinuppdrag såsom mindre renoveringar likväl som avancerade byggen av arkitektritade drömhus.

Vårt fokus på kvalitet i alla led gör att vi är en stabil och trygg partner för alla projekt, oavsett om arbetet kräver att vi anlitar någon ur vårt breda kontaktnät av hantverkare eller om vi har kompetensen i företaget.

Vi kan bistå med arbetskraft, maskiner, kunskap och kompetens. Hur vågskålen ser ut i ditt projekt är något som diskuteras fram med dig. Våra offerter är givetvis kostnadsfria såvida det inte handlar om grundlig planering såsom specialbyggnationer eller byggen på mark där grunden inte är väl känd. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal.

Nybyggnation, tillbyggnader eller renoveringar

Vi utför alla sorts arbeten inom vår bransch – från rutinrenoveringar till exempelvis dräneringar av husgrund. Kontakta oss för att tala om ditt projekt.

Garanti

Vi lämnar 2 års ansvarsgaranti och 5 års garanti på att arbetet är fackmannamässigt utfört. Vi är försäkrade mot alla uppkomna fel till följd av vårt arbete.

Rot-avdrag

Vi gör avdrag för ROT direkt på fakturan, vilket betyder att du kan spara upp till 50 000 kr. Läs mer på Skatteverkets hemsida, klicka här.

Nätverk

Vi besitter djup kunskap inom många områden. Skulle kompetensen saknas hos oss tar vi ansvar för att våra underleverantörer levererar samma höga kvalitet som vi.

Miljö

Vi tar hand om avfallet som uppstår under projektets gång, källsorterar detta och använder miljövänliga alternativ så långt som möjligt.

Från idé till färdigt hus

Samarbete med erkända arkitekter, kommuner och samhällsinstanser gör att vi vet hur man införskaffar tomt, bygglov och nödvändiga tillstånd. Därutöver har vi kraft och kompetens att sköta byggnationen från första spadtaget till sista takpannan.

Offert

Sagt pris gäller, alla våra offerter är väl genomgångna så att det inte blir några överraskningar för dig som kund. Vi följer de riktlinjer som Boverket rekommenderar i vårt arbetsutförande.

Personlig kontakt

Du har tillgång till en personlig projektledare väl insatt i ditt projekt. Du kan ringa när du vill och ställa även de mest triviala frågor.

Kostnadsfria offerter

Kontakta oss för en inblick i ditt projekt. Du får svar direkt och såvida det inte handlar om grundligt förarbete vid till exempel avancerade husbyggen får du en kostnadsfri offert som du kan lita på.

Arctic Nord AB
Åbergssons väg 13 

170 77 Solna

Tel. 0739 10 99 33

info@arcticnord.se