Vi jobbar med bygg och är specialiserade på fasadarbetem tak och tillbyggnader

Arctic Nord - din partner inom tak, fasad och tillbyggnader

Välkommen till en trygg partner i allt som rör bygg, renovering och detaljarbeten inom- och utomhus.

Mångårig erfarenhet, brett kunnande och stort fokus på kvalitet i alla led gör att ni kan anlita oss för hela eller delar av entreprenaden. Det vi inte själva bemästrar använder vi vårt stora nätverk av duktiga hantverkare till. Vi arbetar brett inom bygg och är snabbt på plats för fasadrenoveringar, skorstenar och tillbyggnader.

Trygghet i byggprojektet

Vi lämnar alltid två års ansvarsgaranti samt fem års garanti på att arbetet är fackmannamässigt utfört. Dessutom tycker vi det är viktigt att offertens pris gäller och planerar därför noga innan vi påbörjar arbetet så att fallgropar undviks.

Tak, fasader & skorsten

Vi arbetar med renoveringar och restaureringar av tak, fasader och skorstenar. Erfarenhet, kunskap och eget plåtslageri gör att arbetet kan löpa smidigt utan att kostnaden drar iväg.

Läs mer om våra tjänster

Se bilder från tidigare projekt

Skorstenar och skorstensreparationer

  • Vi utför ommurningar och reparationer av skorstenar
  • Vi bygger spisar i samråd med kunden
  • Vi tätar rökkanalerna med eldfast keramisk massa.
  • Montering av syrafasta rostfria insatsrör till rökkanaler
  • 10 års garanti på material och utfört arbete
  • Typgodkända metoder och SIS:typgodkänd material
  • Vi har F-skattesedel och är ansvarsförsäkrade i Trygg Hansa
  • Referenser finns, se här

Takarbeten

Vi utför takarbeten med bravur och utför exempelvis takomläggningar, reparationer, omläggning av takpapp och byte av takpannor.

Fasader

Vi arbetar med en mängd material och konstruktioner. Tegel, puts, betong och träfasader repareras, byggs om och byts ut.

Renovering och bygg

De flesta renoveringsuppdrag mottas och utförs med högsta kvalitet. Nybyggnation, ombyggnation och reparationer av större och mindre objekt. Vi är snabbt på plats och utför även större renoveringar.

Arctic Nord AB
Åbergssons väg 13
170 77 Solna

Tel. 0739 10 99 33

info@arcticnord.se